ÚKOLY APS

  • APS napomáhá rozvoji vědy, praxe a vzdělávání v oblasti psychologie sportu. Za tímto účelem pořádá přednášky, semináře, konference apod.
  • APS podporuje publikační činnost, spolupracuje se specializovanými periodiky a vydává své materiály.
  • APS je členem UPA (Unie psychologických asociací) a ČMPS (Českomoravská psychologická společnost).
  • APS spolupracuje s FEPSAC (European Federation of Sport Psychology) a je jejím členem, ISSP (International Society of Sport Psychology) a případně dalšími obdobně zaměřenými profesními asociacemi.
  • APS na požádání posuzuje odbornou kompetenci expertů oboru a přiměřenost užívaných diagnostických a intervenčních technik.

 

APS V PRAXI

  • Ambulantní poradenská činnost
  • Spolupráce se sportovcem, týmem, trenérem
  • Vzájemná spolupráce s lékaři realizačních týmů a sportovně orientovanými zdravotnickými pracovišti - prostřednictvím Centra zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace v ÚVN (www.czzsr.cz)
  • Pomoc a podpora rodičům u mladých sportovců