ASOCIACE PSYCHOLOGŮ SPORTU

Asociace psychologů sportu je pro roky 2017—2019 členem FEPSAC

(European Federation of Sport Psychology)

logo FEPSAC

ASOCIACE PSYCHOLOGŮ SPORTU

Asociace psychologů sportu je pro roky 2017—2019 členem FEPSAC

(European Federation of Sport Psychology)

logo FEPSAC

Portál Asociace psychologie sportu ČR (APS)

APS je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii sportu. Smyslem existence APS je všestranný rozvoj psychologie sportu jako aplikované psychologické vědní discipliny.

Členové APS nabízí konkrétní služby v oblastech:

 • psychologické intervence na různých úrovních
 • psychodiagnostiky
 • konzultace
 • zpracování posudků
 • lektorská činnost a realizace seminářů
 • věda a výzkum
 • publikace

APS pořádá každý rok také mezinárodní konferenci s názvem PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI, které se účastní nejen odborníci ze zahraničí, ale také přední čeští trenéři a sportovci, např. Petr Koukal, Petra Kvitová , Ondřej Rybář aj.

V jednotlivých sekcích obdržíte veškeré informace týkající se vybraných oblastí sportovní psychologie.
Veškeré aktuality, materiály a diskuse k psychologii sportu hledejte také na našem Facebookovém profilu

Portál Asociace psychologie sportu ČR (APS)

APS je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii sportu. Smyslem existence APS je všestranný rozvoj psychologie sportu jako aplikované psychologické vědní discipliny.

Členové APS nabízí konkrétní služby v oblastech:

 • psychologické intervence na různých úrovních
 • psychodiagnostiky
 • konzultace
 • zpracování posudků
 • lektorská činnost a realizace seminářů
 • věda a výzkum
 • publikace

APS pořádá každý rok také mezinárodní konferenci s názvem PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI, které se účastní nejen odborníci ze zahraničí, ale také přední čeští trenéři a sportovci, např. Petr Koukal, Petra Kvitová , Ondřej Rybář aj.

V jednotlivých sekcích obdržíte veškeré informace týkající se vybraných oblastí sportovní psychologie.
Veškeré aktuality, materiály a diskuse k psychologii sportu hledejte také na našem Facebookovém profilu

Vzhledem k narůstajícímu zájmu o poznatky psychologie sportu byli v roce 1970 ustanoveni dva sekretáři presidenta. Jedním z nich byl zvolen profesor Miroslav Vaněk, který v následných třech volebních obdobích, od roku 1973 do roku 1981 zastával funkci presidenta International Society of Sport Psychology. Zvládal úspěšně roli odborného i politického „mostu“ mezi východem a západem na poli psychologie sportu.
Profesor Vaněk se narodil v roce 1923. Po válce vystudoval psychologii a vzhledem k pohybovému nadání i tělesnou výchovu. Řešil dilema, zda má působit na katedře lyžování, či na katedře psychologie. Díky vlivu autorit prof. Doležala a prof. Tardyho zvítězila psychologie, ve které obhájil kandidátskou práci o strachu a habilitační práci o psychologické přípravě ve sportu. Jako psycholog vedl mimo jiné, psychologickou přípravu československých reprezentantů. V roce 1964 měl možnost účastnit se vědeckého kongresu při OH v Tokiu a od té doby se odvíjela jeho odborná mezinárodní kariéra.
Dá se říci, že založil školu psychologie sportu ve smyslu národním a školu psychologické přípravy sportovců, vycházející z teorie adaptace, akceptovanou i ve smyslu mezinárodním. Jako dlouholetý předseda komise psychologie při vědecké radě ÚV ČSTV pořádal semináře, kde se za účasti odborníků z „velké“ psychologie, prodebatovávala klíčová témata. Z tohoto „zlatého věku psychologie sportu“ žilo celé odvětví až do konce minulého století. Svou autoritou pomohl i konání 10. kongresu evropské psychologie sportu v Praze v polovině roku 1999. Mezi jeho žáky patří profesoři Václav Hošek, František Man, Antonín Rychtecký, Pavel Slepička.

Kontakt

Kontaktní adresa:

třída Míru 117

Olomouc

779 00

email: michal.safar@upol.cz

Design, code: Mgr. Jiří Veverka | Administrace